Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över Mora

Åtgärd B: Korsningen Älvgatan 70/E45–korsningen E45/Fridhemsgatan (del av genomfarten)

Åtgärderna längs sträckan, E45/korsningen Älgatan/väg/70 – E45/Fridhemsgatan, syftar främst till att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Oskyddade trafikanter upplever den här sträckan som otrygg, och dessutom är tillgängligheten dålig till målpunkter på båda sidor om Strandgatan. I flera korsningar är det kapacitetsproblem. Vi behöver förbättra framkomligheten främst för oskyddade trafikanter, men också skapa en mer stadsnära miljö längs sträckan.

Förslag på åtgärder

Det krävs flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Så här ser förslagen ut:

  • utforma en mer stadsnära miljö längs delar av sträckan
  • bygga hållplatser för bussar
  • se över korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter för att minska framkomlighetsproblem
  • bygga ny planskild passage för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter
  • utforma gång- och cykelvägen samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för oskyddade trafikanter.