Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan

Längs sträckan, E45/Noretbron–Älvgatan/Vasagatan, krävs ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten.

Framkomligheten behöver förbättras, främst för räddningsfordon, men också för övriga trafikanter. Dessutom behöver säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras längs E45 mellan Noretbron och centrum. Räddningsfordon har i dag stora problem med att ta sig fram längs sträckan, och framkomligheten för alla trafikanter är begränsad av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik som bromsar upp trafikflödet. Det är också otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig längs E45 och passera säkert över den.

Förslag på åtgärder

Det krävs flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Så här ser förslagen ut:

  • nya cirkulationsplatser för att förbättra framkomligheten
  • ny gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga
  • ny planskild passage för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.