Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilkö

E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan

Vi planerar åtgärder för bättre framkomlighet och säkerhet längs E45/Noretbron–Älvgatan/Vasagatan.

Framkomligheten och säkerheten behöver höjas för alla trafikantgrupper längs E45 mellan Noretbron och centrum. Räddningsfordon har ibland problem att ta sig fram. Framkomligheten begränsas av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik som bromsar upp trafikflödet. Det är även otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig längs E45 och säkert passera över.

Förslag på åtgärder

Det krävs flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Så här ser förslagen ut:

  • Nya cirkulationsplatser
  • Ny gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga
  • Ny planskild passage för bättre säkerhet till oskyddade trafikanter.