Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av tre vägplaner, förlängd granskningstid

Granskning startar 13 februari för tre vägplaner på Vasaloppsvägen, väg 1024 och 1025. Delar av handlingarna finns under fliken Dokument och Aktuella handlingar i menyn .

Granskningstiden förlängs på grund av att rekommenderade brev inledningsvis inte gick ut till samtliga berörda.

Trafikverket har tagit fram två vägplaner för väg 1024:
1. Sträckan Fiskarheden-Tennäng i Malungs-Sälens kommun och Älvdalens kommun
2. Tennäng-Evertsberg i Älvdalens kommun.

På båda sträckorna föreslås breddning, kurvrätning, bärighetsåtgärder samt profiljustering. Där kurvrätning sker utgår del av den gamla vägen ur allmänt vägunderhåll. Planen omfattar även arbete i vatten då bland antal vägtrummor och totalt tre rörbroar ska bytas mot nya. Den tredje vägplanen gäller väg 1025:

3. Delen Evertsberg-Oxberg i Älvdalens och Mora kommun. På sträckan föreslås breddning och bärighetshöjande åtgärder.

Granskningstid: 2017-02-13--2017-03-26 (Observera att granskningstiden är förlängd)

Plats för handlingar: Trafikverket Region Mitt, Röda vägen 1, Borlänge (samtliga tre vägplaner).
Malungs-Sälens kommun, Lisagatan 34, Malung.
Älvdalens kommun, Permatsvägen 1, Älvdalen.
Mora kommun, Fredsgatan 16, Mora.
Stinas Kiosk, Vörderås 160, Transtrand.
Träskofabriken, Dala Clogs i Oxberg, Vasaloppsvägen 774.
Observera att alla vägplaner inte finns på samtliga adresser utan pärmar för respektive vägplan finns på berörda orter.

Delar av granskninghandlingar finns under Dokumentfliken i högermenyn här på projektsidan.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit till investeringsprojekt@trafikverket.se , eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge, senast 2017-03-31. Diarienumren du anger är:

1024 delen Fiskarheden-Tennäng: TRV 2016/41971
1024 delen Tennäng-Evertsberg: TRV 2016/41973
1025 delen Evertsberg-Oxberg: TRV 2016/41974

För mer information, kontakta: Maria Eriksson, projektledare, 070-108 93 49, maria.e.eriksson@trafikverket.se, eller Hanna Forslund, markförhandlare, 010-123 87 25, hanna.forslund@trafikverket.se