Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg

Väg 50, Skeppmora–Lyviksberget, gång- och cykelväg

Trafikverket har byggt ny gång- och cykelväg mellan Skeppmora-Lyviksberget parallellt med Väg 50 . Sträckan är hårt trafikerad och vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 50 är ett utpekat nationellt gods- och persontrafiksstråk från Östergötland via Dalarna till anslutning med E4 i Söderhamn. Flera sträckor har mycket trafik där även oskyddade trafikanter är hänvisade att använda vägen.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg mellan Skeppmora – Lyviksberget är klar och invigdes den 26 oktober 2017. Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

På sträckan Klenshyttan-Skeppmora i Ludvika kommun finns en gång- och cykelväg som till stor del går parallellt med väg 50.

Läs mer om projektet under fördjupning.