Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 635, Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Tolsbo samt väg 656 i Sellnäs, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

På grund av de trafiksäkerhetsproblem som finns längs väg 635 och väg 656 planerar vi att skapa en säkrare väg för oskyddade trafikanter och få ner hastigheten genom byarna.

Problemen med bristande trafiksäkerhet i Koppslahyttan, Halvarsgårdarna, Tolsbo och Sellnäs har funnits en längre tid. Vi planerar nu att åtgärda dem.

Identifierade problem

  • Oskyddade trafikanter korsar vägar på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och som otrygg att korsa.
  • På delar av skolvägarna i området saknas ett utbyggt gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet med hastigheter som upplevs högre än skyltad hastighet, dessutom är en del av trafiken tung trafik.

Läs mer om projektet och de olika vägplanerna under Fördjupning.