Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cirkulationsplats i morgonljus.

Väg 66, cirkulationsplats Gamla Bangatan, Ludvika

Vi har byggt en cirkulationsplats vid korsningen väg 66/ Villagatan i Ludvika och byggt om närmare 300 meter av Riksväg 66. Cirkulationsplatsen bidrar till att sänka hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Cirkulationsplatsen har öppnat för trafik i december 2016 och resterande åtgärder har återupptagits efter vintern för att färdigställa cirkulationsplatsen med bullerskärm på södra sidan av riksväg 66 , kantsten och planteringsarbeten innan semesterperioden i juli.

Det som återstår är anpassningar slutförande av gång- och cykelvägen ner mot angränsande byggprojekt i den så kallade Sänkan, samt anpassning av slänt mellan Gamla Bangatan och Sänkan.