Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16, förbi Yttermalung

Trafikverket planerar att bygga om E16 förbi Yttermalung för att förbättra trafiksäkerheten, framkomlighet och boendemiljön eftersom det är ett viktigt stråk mellan Västerdalarna och Falun/Borlänge.

E16 är ett viktigt regionalt stråk mellan Västerdalarna och Falun/Borlänge. Vägen är en utpräglad turistväg då den vintertid är en viktig länk till Sälenområdet.

Vägen håller en låg trafiksäkerhetsstandard, med många direktutfarter och med det höga trafikflödet periodvis är det ett olycksdrabbat vägavsnitt. Vägen skapar barriäreffekter både tvärs och längs vägen. Den skapar upplevelsestörningar såsom buller och vibrationer men även känslomässiga störningar i form av otrygghet och minskad trivsel.

Aktuell sträcka går genom Yttermalung och trafikeras av mellan 1550-2040 fordon/dygn, vägbredd är mellan 6,7-10 meter.