Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg och sträckan Borlänge-Djurås är en av landets 100 farligaste vägar. Trafiksäkerheten för trafikanter och boende behöver därför förbättras.

Vägen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar samt enstaka hus nära vägen. Eftersom det finns mycket bebyggelse använder också gångtrafikanter och cyklister vägen. Det ökar risken för svåra personskador.

Åtgärdsförslagen

Förslagen innebär att vägen generellt byggs om till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Det är en mycket trafiksäkerhetshöjande åtgärd och det kommer samtidigt att öka framkomligheten genom att flera sträckor kommer att ha två körfält i samma riktning.

Ett visst intrång i mark med natur- och kulturmiljövärden kan krävas på vissa platser för att uppnå den rekommenderade vägbredden på upp till 16 meter. De åtgärder som föreslås innebär även att vägen får en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna och längre söder ut mot Mälardalen. Detta ger för trafikanter som färdas en längre sträcka en välbekant vägutformning och kontinuitet under resan. Längs sträckan planerar vi också att bygga gång- och cykelväg där parallellvägar saknas.