Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kajbron

Ludvika, byte av Kajbron

Vi har bytt Kajbron i Ludvika för att öka trafiksäkerheten och bibehålla förbindelsen mellan Väsmanstrand och centrum.

Kajbron har bytts ut då den gamla var sliten. Den nya bron ökar trafiksäkerheten och behåller även förbindelsen mellan Väsmanstrand och centrum. Bron har två körfält och en gång- och cykelbana, vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister.

Ludvika kommun har initierat projektet och är medfinansiär tillsammans med Trafikverket, som är byggherre. I samma entreprenad ingår anläggning av ny gång- och cykelportal under järnvägen vid Stensveden.

Läs mer om projektet på Ludvika kommuns webbplats 

Arbetsplatsolyckan 2017

Den 13 juli 2017 inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i samband med gjutningen av den nya vägbron. Det var formställningen och gjutformen som rasade ner över järnvägsspåren och skadade tolv personer, varav sex stycken allvarligt med sjukhusvistelse som följd. Samtliga beräknas bli helt återställda.

Olyckan har utretts av flera parter där Åklagarmyndigheten beslutat att lägga ner förundersökningen. I utredningsmaterialet kan man inte påvisa att någon gjort sig skyldig till brott.