Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50/66, Genom Ludvika

Trafikverket och Ludvika kommun planerar ett antal åtgärder för att tillsammans förbättra trafikmiljön, öka tillgängligheten och skapa en attraktivare stad.

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Väg 66, som ansluter till väg 50, är också ett viktigt gods-, pendlings- och turiststråk från Mälardalen genom Ludvika och vidare mot E16/riksväg 71. Därför planerar vi åtgärder även där.

Vad ska vi göra inom genomfartsprojektet?

Vi arbetar med fem olika vägplaner och i varje vägplan ingår åtgärder för att öka säkerheten, förbättra möjligheten till arbetspendling och förbättra näringslivets godstransporter genom Ludvika. Två projekt enligt planläggningstyp 1, där vägplaner inte behövs, är korsningen Väg 50/Grangärdevägen (där entreprenadarbeten startat i augusti 2017) och Väg 66 - Gamla Bangatan.

VR-modeller i form av filmer finns i högermenyn under Planerade åtgärder. Modellerna ger en överblick av hur genomfarten kan förändras.