Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över riksväg 50 genom Ludvika

Väg 50/66, Genomfart Ludvika

Trafikverket och Ludvika kommun planerar tillsammans åtgärder för en bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad.

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Väg 66, som ansluter till väg 50, är också ett viktigt gods-, pendlings- och turiststråk från Mälardalen genom Ludvika och vidare mot E16/riksväg 71.

Vad ska vi göra i genomfartsprojektet?

Vi arbetar med fem olika vägplaner och i varje vägplan ingår åtgärder för att öka säkerheten, ge bättre möjlighet till arbetspendling och förbättra näringslivets godstransporter genom Ludvika.
Två projekt där vägplan inte behövs är korsningen Väg 50-Grangärdevägen (ombyggnad av korsningen blev klar i juni 2018) och Väg 66-Gamla Bangatan.