Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över korsning

Korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

Godset till industriområdet planeras att styras till korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen. Det innebär att trafiken kommer att öka där. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten är förslaget att bygga ny cirkulationsplats.

Korsningen är i dag signalreglerad och hårt trafikerad. ABB planerar att avlasta infarten vid Mossplan och styra gods via den här korsningen till den södra delen av sitt område. Detta kommer att leda till att trafiken ökar i korsningen.

Förslag på åtgärder

Förslaget är att bygga ny cirkulationsplats i korsningen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi ska också förbättra gång- och cykelstråket. In- och utfarterna till verksamheterna i området kommer också att ses över.

Vi utreder hur en möjlig lösning skulle kunna se ut om fastigheterna vid ICA matmagasinet löses in. Anledningen är att handelsområdet kan förändras. Vi ska se öve alternativ och göra konsekvensbedömning för att säkerställa bästa utformning långsiktigt. Alternativet som kan bli aktuellt är att vägpassagen inklusive cirkulationsplatsen kan flyttas mot banvallen åt nordväst, med fyra in- och utfarter. Därmed rätas vägsträckningen ut och trafikmiljön bedöms bli bättre och säkrare.