Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bostäder intill väg

Väg 50, sträckan OKQ8–Lyviksberget

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan finns förslag på att flytta väg 50 närmare järnvägen och det krävs bland annat bulleråtgärder för bostäder längs vägen.

Trafiksäkerheten och framkomligheten är låg, och det finns många direktutfarter från fastigheterna längs väg 50. Detta stör den genomgående trafiken och påverkar trafiksäkerheten negativt. Dessutom är bullernivåerna höga på grund av riksvägen och järnvägen.

Förslag på åtgärder

Förslaget är att flytta väg 50 närmare järnvägen vilket medför att fastigheterna mellan riksvägen och järnvägen måste lösas in. Den befintliga vägen ska ligga kvar som en parallell lokalgata. Lokalgatan ansluter till väg 50 via en korsning väster om bostadsfastigheterna vid Lorensbergatjärn. Förslaget kräver en stödkonstruktion för att ta upp nivåskillnaderna mot järnvägen. Även mellan lokalgatan och väg 50 krävs en stödkonstruktion på en del av sträckan. Det krävs också bullerskyddsåtgärder för alla fastigheter längs sträckan.