Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över riksväg 66 och Gamla Bangatan

Väg 66–Gamla Bangatan (Villagatan till korsningen Grågåsvägen)

Trafikverket förbättrar säkerheten för oskyddade trafikanter längs sträckan. Ett av förslagen är att styra dem till färre och bättre passager.

Gamla Bangatan är sliten och det finns många farliga ställen, framförallt för oskyddade trafikanter. Det har sedan tidigare gjorts utredningar om sträckan, och Ludvika kommun har även tagit fram detaljplaner.

Åtgärder

Väg 66 Gamla Bangatan byggs nu om för att bli mer stadslik och få ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag. Flera korsningar stängs (Hantverkargatan och Marnäsgatan) för att styra bort trafik mot centrum från bostadsområdena. Lokalgatan som i dag är stängd kommer i stället att öppnas för lokaltrafik (förlängning Timmervägen). Längs med väg 66 planeras ett stråk för gång- och cykeltrafikanter som separeras från riksvägen på den norra sidan mellan Timmermansvägen-Grågåsvägen. Busshållplatslägen och passager för gående och cyklister över väg 66 utvecklas.

Nuläge

Delprojektet genomförs i samarbete med Ludvika kommun som har tagit fram nya detaljplaner för projektets genomförande. Aktuella detaljplaner vann laga i juni och Trafikverket har nu gått vidare i processen och har startat arbetet med att ta fram bygghandlingar för ombyggnationen. Byggstart ägde rum sommaren 2018.