Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bostäder intill Valhallavägen

Valhallavägen

Det är mycket buller på Valhallavägen i dag och den har många utfarter. Därför ska vi förbättra boendemiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten längs vägen.

Det är mycket buller på Valhallavägen i dag eftersom vägen och järnvägen ligger parallellt väster om bostäderna närmast väg 50. Många utfarter på sträckan gör att trafiksäkerheten är låg och det försämrar även framkomligheten på riksvägen. Hastigheten är 60 km/tim och på vissa anslutande vägar är sikten dålig. Därför behöver trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras.

Förslag på åtgärder

Förslaget bygger på tidigare utredningar och innebär att vi kommer att stänga flera av utfarterna från anslutande gator. Anslutningar mot väg 50 ska utredas vidare i planskedet. Förslaget är att bygga en parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan och Björnstigen för gång- och cykeltrafikanter och bilförare som behöver stanna vid fastigheterna som ligger närmast väg 50. I samband med detta föreslås inlösen av flertalet fastigheter. Bullerutredningen visar att bullret från järnvägen och väg 50 redan i dag är betydande. Därför kommer vi att utföra bulleråtgärder för de fastigheter som påverkas. Vi planerar att sätta upp bullerplank och eventuellt kommer ytterligare bulleråtgärder att krävas.