Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykel- och gångväg under järnvägstunnel

Stensveden i Ludvika, järnvägsbro för gång- och cykeltrafik

Behovet av en planskild passage under järnvägen ökar genom Ludvika kommuns planer på att exploatera området ”Sänkan” i Valla utefter Gamla Bangatan för handelsändamål.

Byggnation pågår under 2017 av bron under järnvägen i Stensveden. Entreprenör är Skanska. Du kan även läsa om projektet på Ludvika kommuns hemsida.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att utveckla området Valla vid väg 66/Gamla Bangatan, vilket medför ett behov av ny anslutning från riksväg 66/Gamla Bangatan. Därför har vi byggt cirkulationsplats Gamla Bangatan till det planerade handelsområdet. Med en exploatering försvinner idrottsplanerna i "Sänkan". För Kyrkskolans idrotts- och rastverksamhet vill Ludvika kommun istället använda idrottsområdet mellan Marnässtjärnen och järnvägen (Bergslagspendeln). För att nå detta idrottsområde på ett trafiksäkrare sätt för eleverna, bygger vi en järnvägsbro för planskild gång- och cykelpassage under järnvägen.