Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykel- och gångtunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart dags att lansera tunneln

Gång- och cykelporten i Stensveden ska lanseras och Kajbron blir klar hösten 2018.

Den 9-12 november är det dags för lansering av tunneln under järnvägen i Stensveden. Under lanseringen kommer det inte att trafikera några tåg längs sträckan mellan Ludvika och Smedjebacken. Kontakta din tågoperatör för information om just din tågresa.

Vi kommer öppna gång- och cykelporten för trafikanter innan årsskiftet, vilket ger en säker passage under järnvägen. I anslutning till denna byggs en ny gång- och cykelväg från bostadsområde till grönområde på andra sidan järnvägen.

Ny tidplan för Kajvägsbron

Efter ett omtag av arbetet med Kajvägsbron är det nu klart att den kommer att öppnas för trafik hösten 2018. Den nya bron kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och för gång- och cykeltrafikanter.

Efter att Kajvägsbron rasade i juli har ett intensivt arbete pågått för att planera det fortsatta arbetet framåt. Det är många faktorer som gör att tidplanen för arbetet förskjutits. Dels inväntar Trafikverket utredningen av olyckan och dels är det inte möjligt att utföra delar av arbetet under vinterhalvåret då det är tjäle i marken. Till våren när tjälen gått ur marken kan arbetet med själva bron påbörjas.

Den nya Kajvägsbron i Ludvika kommer att öka trafiksäkerheten och även behålla förbindelsen mellan Västmanstrand och centrum. Bron ska ha två körfält och en gång- och cykelbana vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister. Läs mer om Kajbron på projektets sida.