Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1000 Orsa

Väg 1000, Fryksåsvägen–Lillågatan, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 1000.

Den aktuella sträckan på 3 km är på väg 1000, delen från korsningen med Fryksåsvägen till korsningen med Lillågatan-Parkgatan. Det blir en ny separerad gång- och cykelväg, passager och busshållplatser och en ny cirkulationsplats samt ny beläggning även på delar av befintlig väg.

Turismen i området är under expansion, vilket innebär ökad trafik genom samhället. En ny bergtäkt på Bjusberget genererar också tung trafik i området vilket gör satsningen än mer behövlig.