Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu monteras nya bron över Alderbäcken

Väg 662, sträckan Murbo–Spraxkya–Rågåker, bärighetshöjande åtgärder

Trafikverket genomför förstärkningsåtgärder på väg 662, Murbo-Spraxkya-Rågåker. Arbetet omfattar även byte av broarna över Norån i Alderbäcken och Gallsbo.

Projektet genomförs som tre delar: vägförstärkning, bro Alderbäcken och bro Gallsbo. Arbetet inleddes i slutet av augusti år 2016 och pågår fram till sommaren 2018. 
Sträckan Spraxkya-Rågåker beläggs med asfalt och arbetet slutfördes i oktober 2017. Bron i Gallsbo öppnades för trafik i april 2017 medan brobytet i Alderbäcken försenades till 2018. Hela sträckan öppnades för trafik i mitten av april månad 2018.

Trafikstörningar under avslutande byggtid

  • I november 2017 genomfördes slutbesiktning. Efter denna besiktning kommer vissa slutjusteringar av vägen att ske från och med 14 maj till början av årets semesterperiod. 
  • Några omledningsvägar kommer inte att öppnas utan trafikanter får räkna med minskad framkomlighet på de delar av vägsträckan där arbete pågår. Bland annat kommer slänter att justeras samt städning att ske.
  • Under vecka 20 och 21 kommer Alderbäcksbron att tillfälligt stängas av för all trafik.
    Då ska bland annat räcken monteras på bron.