Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta av Aldersbäcken och Gallsbo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya bron vid Alderbäcken blir klar senare

Brobytet i Alderbäcken har fått tidplanen förskjuten till följd av ett konstruktionsfel i den nya stålbron.

Brobytet i Alderbäcken inleddes med rivningsarbeten den 29:e augusti. I samband med att tillverkningen av stålbalkar och tvärförband till den nya bron startade upptäcktes projekteringsfel i konstruktionen. Som en konsekvens måste Alderbäckenbron projekteras om och godkännas av Trafikverket, vilket innebär att tidplanen förskjuts.

Bron vid Alderbäcken har en viss radie genom att den ligger i en sväng vilket gör denna bro mer komplex jämfört med en rak bro som den i Gallsbo. Nya kontroller har visat att brons ursprungliga beräkning inte fångar upp viktiga effekter av brons beteende och därmed underskattar deformationerna och de påkänningar som brons ståldelar erhåller. Detta leder till att brons balkar och tvärförband behöver förstärkas och montage av tvärförbanden behöver ändras.

- I dagsläget är det svårt att bedöma tidsförskjutningen då det finns ett flertal beroendesamband, men vi anstränger oss för att minimera tidsförskjutningen, säger Niklas Linnsén, projektledare. Trafikverket beklagar det inträffade och ber om förståelse för vikten av att den nya bro som byggs blir en säker bro med god kvalitet.