Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Montage pågår för fullt av nya bron över Alderbäcken
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alderbäcksbron öppnas för trafik våren 2018

Den nya bron över Alderbäcken vars tidsplan blivit förskjuten beräknas nu att öppnas för trafik under våren 2018.

Brostålet levererades i mitten av oktober till Alderbäcken och montage pågår nu för fullt. Trafikverkets entreprenör gör allt som står i deras makt för att bron ska bli färdig för trafik så snabbt som möjligt.

-Det finns fortfarande flera moment och kommande vinterförhållanden som kan orsaka svårigheter, men vi gör kontinuerliga riskbedömningar och tar fram handlingsplaner för att undvika ytterligare tidsförskjutningar. I dagsläget beräknar vi att bron ska öppnas för trafik i slutet av mars 2018 och då läggs en tillfällig slityta av grus, säger projektledaren Niklas Linnsén.

Senare under försommaren beläggs bron med asfalt som permanent slitlager.

Projekteringsfel

Brobytet i Alderbäcken inleddes med rivningsarbeten i slutet av augusti 2016. I samband med att tillverkningen av stålbalkar och tvärförband till den nya bron startade upptäcktes projekteringsfel i konstruktionen. Som en konsekvens måste Alderbäckenbron projekteras om och godkännas på nytt av Trafikverket, vilket innebar att tidplanen försköts.

Bron vid Alderbäcken har en viss radie genom att den ligger i en sväng vilket gör denna bro mer komplex jämfört med en rak bro som den i Gallsbo.

Nya kontroller har visat att brons ursprungliga beräkning inte fångar upp viktiga effekter av brons beteende och därmed underskattar deformationerna och de påkänningar som brons ståldelar erhåller. Detta leder till att brons balkar och tvärförband behöver förstärkas och montage av tvärförbanden måste ändras.