Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående brobyte i Gallsbo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbete pågår så länge vädret tillåter

Arbetet med att förstärka väg 662 fortsätter in på nya året.

Bytet av vägöverbyggnaden håller på att färdigställas på sträckan Rågåker-Alderbäcken. Det är till stora delar klart för sträcka Hemberget-Frostbo, där sprängningsarbete pågår i Frostbo. Tredje delsträckan Hemberget-Spraxkya påbörjades i december 2016.

Befintlig väg och markens egenskaper har visat sig sämre än vad som förutsatts i bygghandlingen. Det betyder att entreprenadens omfattning ökat och att tidplanen påverkas. Arbetet med vägförstärkningen fortsätter därför in i januari-februari 2017 eller så länge vädret tillåter. Arbetet tar uppehåll under tjällossningsperioden för att sedan återupptas så snart det går.

Brobyten

Brobytet i Gallsbo fortlöper enligt tidplan. Brons stålbalkar är monterade, brostöden gjutna i december 2016 och gjutning av brobanan planeras under januari 2017. Arbetet beräknas klart våren 2017.

För brobytet i Alderbäcken pågår omprojektering då fel upptäckts i konstruktionen. Nya broritningar levereras av konsulten i slutet av januari och ska sedan godkännas av Trafikverket. Därefter kan planering och genomförande av arbetet återupptas. Det är i dagsläget svårt att bedöma tidsförskjutningen då det finns ett flertal beroendesamband. Ny bro kan tidigast stå klar sensommaren 2017.