Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets vägar i Dalarna

I Dalarnas län ansvarar Trafikverket för 500 mil väg. Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna.

Inom städer och samhällen finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller i privat regi.

Stora vägar genom tätorter

Trafikverket sköter vissa stora vägar som går igenom städer och tätorter. Det gäller till exempel vägarna E45 genom Malung och Mora, väg 70 genom Säter, Borlänge, Rättvik, Mora och Särna.

Genom Ludvika sköter vi exempelvis väg 50 och 66.

Sex områden i Dalarna

Driften av vägarna är indelad i sex områden; Avesta, Borlänge, Malung, Nås, Rättvik, Älvdalen. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhållet av vägen.

Entreprenören sköter vägarna

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser. I sommarskötseln ingår bland annat att laga sprickor och hål i vägbanan och att göra akuta insatser vid översvämningar, ras eller stormfällen. Diken och trummor ska också underhållas så att vatten kan rinna undan. De ser till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. I underhållet ingår också klottersanering och slåtter. Entreprenören inspekterar vägnätet minst var fjortonde dag.

Här kan du se vem som har hand om drift och underhåll där du bor:
Vem sköter din väg?