Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Dalarnas län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Dalarnas län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärd/påverkanLängd km
E16 Dala Floda - Borgsheden Beläggning. Växelvis avstängd körbanan, trafiksignal i kombination med lots. 8
E45 Johannisholm-Mora Beläggning. Växelvis avstängd körbana, trafiksignal i kombination med lots. Delsträckor planeras genomföras nattetid. 36
50 Lyviksberget i Ludvika Omledning i samband med brolansering 5
69 Grycksbo-Söderås Beläggning. Växelvils avstängd körbana, trafiksignal i kombination med lots. Sträckan Grycksbo-Bjursås planeras genomföras nattetid. 29
70  Rommeholen–Gyllehemsvägen Breddning av befintlig väg till 2+2 och byggande av trafikplatser 5,5
662 Murbo-Sörbo, Borlänge Vägförstärkning. Avstängning och omledning på delsträckor under perioder ex vid sprängning berg, Bro Alderbäcken avstängd till december för brobyte.  8
850 Falun-Svärdsjö Beläggning. Växelvils avstängd körbana, trafiksignal i kombination med lots. Delsträckor planeras genomföras nattetid. 25
1000 Fryksåsvägen - Lillågatan, Orsa Gång- och cykelväg byggs parallellt med vägen samt en cirkulation. Begränsad framkomlighet, en körbana avstängd delar av produktionstiden.  3