Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor som tittar på kartor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett steg närmare en säker genomfart

I arbetet med projektet har vi nu träffat boende vid ett Öppet hus. Det innebär ett steg närmare att förverkliga den nya genomfarten.

– Många av de vi möter berättar om tidigare kontakter, så långt som 50 år tillbaka, då det varit aktuellt att göra om vägen. De planerna har inte förverkligats och en del ställer sig frågan om det blir av den här gången, säger Trafikverkets projektledare Åsa Bergqvist.

– Vi har inget annat mål än att genomföra projektet, lösa de problem som finns, samt nå de mål som är satta för projektet, fortsätter Åsa Bergqvist.

Vad vet vi om vägförslaget idag?

Den nya sträckningen startar vid Vattnäskorsningen som därmed ska bli mer trafiksäker. Den passerar ovanför en biotopskyddad skog och fortsätter i totalt 7,4 kilometer för att avslutas i Trunna. På sträckorna Vattnäs-Vångsgärde och Holen-Trunna får vägen ny sträckning, vi bygger nytt. På delen genom Holen och Vångsgärde, drygt en kilometers sträcka, byggs nuvarande väg om. Särskild vikt läggs vid att hitta bra lösningar för ombyggnaden av vägsträckan genom de båda byarna.

Arbetet med vägplanen är i ett mycket tidigt skede där insamling av information är viktigt. Fältarbeten och geologiska undersökningar pågår parallellt med annan faktainsamling.

– Under öppet hus fick vi mycket information från närboende om hur vi ska planera vägens sträckning. Det handlar till exempel om hur man rör sig mellan olika delar av Holen och Vångsgärde. Den kunskapen är viktig för att gång- och cykelvägar ska placeras rätt. Förslag på hur lokala vägar kan dras för att det ska fungera från A till B gavs också, berättar Åsa Bergqvist.

Mål för projektet?

  • ökad trafiksäkerhet och trygghet för bilister och oskyddade trafikanter
  • minskade störningar för majoriteten av boende utmed E45
  • ökad framkomlighet och kortare restid
  • god tillgänglighet, E45 och samverkande vägnät ska vara lättåtkomliga
  • bibehålla natur-och kulturvärden

Samråd i december

I december visar vi hela förslaget på nysträckning i ett förslag på vägplan. Det sker vid ett möte för allmänheten där det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget.