Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till Länsstyrelsen

Nu är våra inventeringar färdiga och miljökonsekvensbeskrivningen inlämnad till Länsstyrelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tas fram i projekt där Länsstyrelsen har bedömt att projektet har miljöbetydande påverkan. Det betyder att konsekvenser och effekter på miljön där vägen ska gå ska utredas och redovisas. Fokus i denna MKB har varit projektets påverkan och konsekvenser för de värdefulla kultur- och naturmiljöer som finns i området samt hur skadeförebyggande åtgärder kan utföras. En annan viktig del av MKB är bullerfrågorna och hur störning från trafiken nu och i framtid ska begränsas för de som berörs av höga bullernivåer.

Vad gäller de skyddade fågel- och fjärilsarterna har Trafikverket inventerat och redovisat vilken påverkan den nya vägen kan få för dessa. Trafikverket föreslår ett antal skyddsåtgärder, som till exempel nya områden som är gynnsamma för de skyddade arter som kan komma att påverkas negativt av projektet. Vi restaurerar nya områden så att de blir gynnsamma och att arterna har möjlighet att etablera och sprida sig.

Trafikverket hoppas få svar från Länsstyrelsen före jul så att vi kan gå ut med vårt förslag i granskningshandlingen och få in synpunkter på dessa. När allmänhetens granskning är aktuell kommer vi annonsera i tidningen, informera på webben samt informera berörda fastighetsägare.