Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blommor i vägkanten och bilar på väg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sänkt hastighet genom Vångsgärde-Holen?

Vid ett möte med en lokal arbetsgrupp visades möjligheten till sänkt hastighet genom byarna. Det skulle innebära en tvåfältsväg utan mitträcke.

En nystartad arbetsgrupp med representanter för boende i Vångsgärde och Holen kommer att träffa Trafikverkets projektgrupp regelbundet. Gruppen är sammansatt av lokala representanter från byn och syftet är att fungera som en arbetsgrupp för lokala intressen. Gruppen ska arbeta med förslag som presenteras för oss.

Vi utreder möjligheterna att ha en tvåfältsväg på sträckan Vångsgärde-Holen med hastigheten 60 kilometer per timme. En lägre hastighet ger bättre förutsättningar för gång- och cykelvägar samt passager i plan. Då behöver inte tunnlar byggas då mitträcke inte behövs vid den lägre hastigheten.

Annat som påverkas är bullerplanken, det behövs då färre sådana och de kan också vara lägre då det är en betydligt lägre bullernivå som ska hanteras.

– Vi arbetar aktivt för att ta fram en vägplan där tillgängligheten ska vara god, det vill säga att vägen inte ska innebära en barriär för passage mellan olika delar av byarna. Vid vårt senaste Öppet hus förstod vi vikten av att kunna röra sig till fots och med cykel, säger Trafikverkets projektledare Åsa Bergqvist. 

Möjligheter finns att lämna synpunkter på förslaget vid kommande samrådstillfälle som är planerat till vintern 2016/2017, efter årsskiftet. Samtidigt fortsätter vi med projekteringen av vägen och att utreda behovet av parallellvägar.