Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En orange fjäril
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fördjupad inventering pågår

Hur påverkas fåglarna, groddjuren och den bruna gräsfjärilen av ny vägsträckning? Det tar vi reda på just nu.

Just nu pågår inventeringar av fåglar, groddjur och brun gräsfjäril i området vid Vattnäs-Trunna. Vi gör detta för att få en tydligare bild av hur dessa djur lever i området och påverkas av den nya vägsträckningen. Det är företaget Ekologigruppen som genomför inventeringarna åt oss och de pågår fram till juli månad. Anledningen till den fördjupade inventeringen är att det under samrådsprocessen kom fram nya uppgifter att det kan finnas skyddade arter som rör sig i området där vägens nya sträckning ska gå.

- Vi vill ta reda på hur arterna kan påverkas av vägprojektet och på så vis hitta och genomföra bästa åtgärder för att minska negativ påverkan, säger Trafikverkets miljöspecialist Susanne Lundin.

Trafikverket har sedan tidigare även genomfört en rad andra inventeringar och undersökningar, bland annat naturvärdesinventering, kulturarvsanalys, botanisk inventering, arkeologisk utredning och geoteknisk utredning.