Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två glada cyklister

Foto: Mostphotos

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar kan påverka framkomligheten i Vattnäs och Trunna den 18-20 maj

Undersökningarna ska utföras i direkt anslutning till vägen och arbetsplatsen behöver skyddas med bland annat sänkt hastighet för förbipasserande fordon.

Trafikverket ska utreda förutsättningarna för nya gång- och cykelpassager under nuvarande E45 i Vattnäs och Trunna i Orsa kommun. Undersökningarna ska utföras bland annat med borrningar och ge geoteknisk information om mark- och grundvattenförhållanden. Arbetet ska utföras:

  • där E45 möter Vattnäs byväg/Åsenvägen.
  • där E45 möter Trunnavägen. 

Gång- och cykelpassangerna som Trafikverket utreder där ingår som åtgärd i den planerade nya väg E45, för att skapa en säker väg för oskyddade trafikanter att ta sig från den ena sidan vägen till den andra.   

Under tiden som arbete pågår kan framkomligheten på vägen påverka trafiken och vissa arbetsmoment kan bullra och eventuellt verka störande.

Trafikverket planerar att utföra arbetet under vecka 21, måndag till och med onsdag den 18-20 maj.