Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort intresse för projektet

Granskningen av den nya omarbetade vägplanen för projektet har nu avslutats. Ett stort antal synpunkter kom in och vi ska nu gå igenom dem.

Över 200 personer och organisationer har under granskningen av vägplanen lämnat in synpunkter på förslaget.

- Att det kommit in så många synpunkter visar att det är ett stort intresse och engagemang för projektet. Vi har ett viktigt arbete framför oss i att gå igenom alla synpunkter för att se vad vi behöver ta med oss i vårt fortsatta arbete med projektet, säger Lars-Erik Håkansson, projektledare.

De negativa synpunkterna är fler än de positiva. Man är generellt mest kritisk till den nya sträckan mellan Holen och Trunna som planeras att byggas väster om befintlig väg i ett i dag öppet landskap. Men många är också positiva och ser fram emot en säkrare miljö, framför allt för oskyddade trafikanter, vilka kommer att kunna passera vägen säkrare än i dag. 

- Även om vi gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt, kommer inte alla att bli nöjda. De berörda har olika
perspektiv och påverkas i olika omfattning. De övergripande målen, att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, kommer att vara
vägledande inför det beslut som så småningom kommer, säger Lars-Erik.

Vad ingår i vägplanen?

Enligt det förslag som allmänheten nu fått ta del av ska Trafikverket utforma sträckningen som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan
Vångsgärde och Holen som blir en tvåfältsväg. Målet är att förbättra framkomligheten men framför allt skapa en säkrare trafikmiljö för närboende.

- Vi vill bygga bort direktanslutningar, göra en mötesseparering på den större delen av sträckan och bygga fler säkra möjligheter att korsa vägen för gående och cyklister, säger Lars- Erik.

I förslaget ingår att bygga en ny, separat gång- och cykelväg längs med E45 på sträckan mellan Vångsgärde och Holen. Befintliga sidovägar används och
kompletteras för att knyta samman gemensamma in- och utfarter till E45.

Vad händer nu?

Planen är att genomgången av synpunkterna ska vara klar till våren 2021. Synpunkterna ska besvaras och sammanställas i ett granskningsutlåtande som
kommer att publiceras här på projektsidan. Vägplanen lämnas sedan för fastställelse och kommer därefter att granskas av Trafikverkets planprövare innan den kan bli fastställd och godkänd. I samband med fastställelsen kommer granskningsutlåtandet skickas till alla som lämnat synpunkter.

- Det är ett omfattande arbete kvar innan vi har en klar och fastställd vägplan, men i slutet av 2021 hoppas vi att den kan bli fastställd, säger Lars-Erik Håkansson.