Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägplanen prövas

Granskningen av den nya omarbetade vägplanen avslutades i slutet av 2020. Nu har vägplanen skickats in för fastställelseprövning.

Nu har vägplanen för projekt E45 Vattnäs–Trunna skickats in för fastställelseprövning. Det är Trafikverkets avdelning Planprövning inom Trafikverket, som ska granska förslaget och sedan fastställa om de finner att den är korrekt och att allt har hanterats rätt under processen.

Det innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet.  Synpunkter som har kommit in under arbetet med vägplanen gås igenom och man tittar på hur dessa har hanterats och bemötts. 

Planen fastställs om vägplanen kan godtas och om fördelarna för det allmänna överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Beslut om fastställande av vägplan kan överklagas till regeringen.

Samtidigt som vägplanen skickas in till avdelningen Planprövning skickas även granskningsutlåtandet till alla som har lämnat synpunkter.

- Det är ett rejält arbete för Planprövning att gå igenom allt, men i slutet av 2021 hoppas vi att den är fastställd, säger Lars-Erik Håkansson, projektledare för projektet.

Vill skapa en säkrare trafikmiljö för närboende

Enligt förslaget ska Trafikverket utforma sträckningen som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde och Holen som blir en tvåfältsväg. Enskilda som berörs, myndigheter och organisationer samt allmänheten har fått ta del av förslaget.

Målet är att förbättra framkomligheten men framför allt skapa en säkrare trafikmiljö för närboende.

- Vi vill bygga bort direktanslutningar, göra en mötesseparering på den större delen av sträckan och bygga fler säkra möjligheter att korsa vägen för gående och cyklister, säger Lars- Erik Håkansson.

I förslaget ingår även att bygga en ny, separat gång- och cykelväg längs med E45 på sträckan mellan Vångsgärde och Holen. Befintliga sidovägar används och kompletteras för att knyta samman gemensamma in- och utfarter till E45.