Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över Mora

E45/väg 70 genom Mora, förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt. 

Längs E45 från Noretbron till Fridhemsgatan ska Trafikverket bygga nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Det förhindrar köer, kortar restiden och bidrar till minskad miljöbelastning. Vi arbetar samtidigt för en trevlig stadsmiljö och bevarade kulturvärden. 

Översiktskarta över vägbyggen i Mora.

Klicka på bilden för att se hela kartan och de planerade åtgärderna.

Åtgärderna genomförs i tre delar/etapper. Läs mer om åtgärderna under respektive delprojekt:

Under sommaren 2018 har vi börjat bygga om tre korsningar till nya cirkulationsplatser i Mora för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Byggnationerna kommer att pågå till och med hösten 2019.

Cirkulationsplats Svedjärnsvägen, E45/Svedjärnsvägen
Cirkulationsplats Badstubacksbron, Väg 70/Badstugatan 
Cirkulationsplats Måmyren, E45/Tallvägen