Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinröd tulpan

Bakgrund E45/väg 70 genom Mora

Projektet med att förbättra kapaciteten, framkomligheten och trafiksäkerheten i Mora har pågått ett antal år. Här hittar du mer om projektets historik.

Mora kommun har cirka 20 000 invånare, varav hälften bor i centralorten Mora. Både E45 och riksväg 70 passerar genom de centrala delarna av Mora, och vägnätet har stora kapacitetsproblem. Genomfartstrafiken är en mycket begränsad del av den totala trafikmängden eftersom de flesta trafikanter har målpunkter inom Mora tätort. Tillgängligheten till målpunkter och säkerheten för oskyddade trafikanter är i dag dålig. Stadskärnan är otydlig och behöver också ses över.

Turisttrafiken under både sommar och vinter medför trängsel och köbildning. Belastningen är störst mellan april och september. Trafikläget blir särskilt komplicerat under de mest intensiva semesterveckorna.

Tidigare studier och utredningar

  • Åtgärdsvalstudie Genomfart Mora
  • Mora kommun Trafikstrategi, delfinansiering av Trafikverket, Ramböll 2013
  • Centrumutveckling Mora, Sweco 2013
  • En vidareutveckling av förstudien, Stadsutvecklande åtgärder i Mora för kommunikationer och transporter, 2009
  • Förstudie väg 45/70 genom Mora, Vägverket 2008
  • Förbifart Mora väg 45/70, lokaliseringsplan, Vägverket 1995.

Dokument från tidigare arbeten

Förstudie från 2008 (pdf-fil, 11 MB, öppnas i nytt fönster)

Mer om projektet och förslag på åtgärder väg 45/70 genom Mora (pdf-fil, 24 kB, öppnas i nytt fönster)

Broschyr om förstudie väg 45/70 genom Mora (pdf-fil, 536 kB, öppnas i nytt fönster)

Stadsutvecklande åtgärder i Mora, avseende kommunikationer och transporter (pdf-fil, 12 MB, öppnas i nytt fönster)