Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stensättning på cirkulationsplats

Den nya cirkulationsplatsen i korsningen E45/Tallvägen ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Mora.

Cirkulationsplats Måmyren (E45/Tallvägen)

Byggnation pågår nu av ny Cirkulationsplats Måmyren i korsningen E45/Tallvägen.

Byggnation av en ny cirkulationsplats pågår sedan oktober i korsningen på E45/Tallvägen (cirkulationspats Måmyren). Det är den tredje av de tre planerade rondellerna som ska byggas för ökad trafiksäkerhet och framkommlighet i Mora.

Med anledning av arbetet kommer Tallvägen/Orsälvsgatan att vara avstängd till sommaren 2019. Framkomligheten på E45 påverkas inte under hösten 2018 och arbetet med Cirkulationsplats Måmyren (E45/Tallvägen) påbörjas våren 2019. Trafiken kommer då att kunna passera genom arbetsområdet. 

Arbetet beräknas bli klart i september 2019.

I slutet av sommaren blev vi klara med Cirkulationsplats Svedjärnsvägen (E45/Svedjärnsvägen – Dössjonsvägen) och byggnation av Cirkulationsplats Badstubacksbron i korsningen väg 70/Badstugatan – Älvgatan påbörjades byggnation i september.

Tack för visad hänsyn i trafiksituationer där arbete pågår.

Behovet av nya cirkulationsplats Måmyren

Kommunen har planerat för ett bostadsområde beläget norr om Mora Lasarett och väster om väg E45. Bostadsområdet behöver en anslutande väg och kommunen har tidigare bedömt att befintliga vägar genom intilliggande bostadsområden, samt lasarettet inte är lämpliga.

På östra sidan av väg E45 finns ett industriområde som kommunen planerar att utveckla ytterligare. En cirkulationsplats knyter samman målpunkterna och skapar samtidigt en trafiksäker lösning.