Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stensättning på cirkulationsplats

Den nya cirkulationsplatsen i korsningen E45/Tallvägen ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Mora.

Cirkulationsplats Måmyren (E45/Tallvägen)

Byggnation pågår nu av ny Cirkulationsplats Måmyren i korsningen E45/Tallvägen. Arbetet med cirkulationsplatsen är nu inne i sitt slutskede, då endast mindre arbeten kvarstår.

Byggnation av en ny cirkulationsplats pågår sedan oktober i korsningen på E45/Tallvägen (cirkulationspats Måmyren).

Den är en av tre rondeller som utgör etapp 1 i genomfartsprojektet för ökad trafiksäkerhet och framkommlighet genom Mora.

Arbetet beräknas bli klart under hösten 2019.

Tack för visad hänsyn i trafiksituationer där arbete pågår.

Behovet av nya cirkulationsplats Måmyren

Kommunen har planerat för ett bostadsområde beläget norr om Mora Lasarett och väster om väg E45. Bostadsområdet behöver en anslutande väg och kommunen har tidigare bedömt att befintliga vägar genom intilliggande bostadsområden, samt lasarettet inte är lämpliga.

På östra sidan av väg E45 finns ett industriområde som kommunen planerar att utveckla ytterligare. En cirkulationsplats knyter samman målpunkterna och skapar samtidigt en trafiksäker lösning.