Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilkö

E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan

Vi ska förbättra framkomlighet och säkerhet längs E45/Noretbron–Älvgatan/Vasagatan så att sträckan blir tryggare och smidigare för alla trafikanter.

Framkomligheten och säkerheten behöver höjas för alla trafikantgrupper längs E45 mellan Noretbron och centrum. Räddningsfordon har ibland problem att ta sig fram. Framkomligheten begränsas av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik som bromsar upp trafikflödet. Det är även otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig längs E45 och säkert passera över.

Åtgärder

Det krävs flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten. På sträckan ska vi bygga följande:

  • Nya cirkulationsplatser
  • Ny gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga
  • Ny planskild passage för bättre säkerhet till oskyddade trafikanter.