Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomfart Mora ska byggas

E45 sträckan Noretbron – Älvgatan/Vasagatan – Fridhemsgatan

Vi ska förbättra framkomlighet och säkerhet längs E45, sträckan Noretbron – Älvgatan/Vasagatan och vidare till korsningen E45/Fridhemsgatan.

Bättre framkomlighet och ökad säkerhet behövs för alla trafikantgrupper längs med E45 genom centrum, mellan Noretbron och hela sträckan till korsningen E45/Fridhemsgatan mot Malung.

Olika behov av åtgärder längs sträckan

Räddningsfordon har ibland problem att ta sig fram i högt trafiktryck mellan Noretbron och centrum. Framkomligheten begränsas av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik, som bromsar upp trafikflödet. Det är även otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig och säkert passera över vägen. 

Trafikverket och Mora kommun planerar därför att bygga en bättre genomfart för Moras trafikanter längs vägen, med ett flertal åtgärder:  

  • Nya cirkulationsplatser.
  • Ny gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga vägen.
  • Ny planskild passage för bättre säkerhet till oskyddade trafikanter.


Längs sträckan Älvgatan/Vasagatan – E45/Fridhemsgatan ska vi främst göra åtgärder för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, som upplever den här sträckan som otrygg. Dessutom är tillgängligheten dålig till målpunkter på båda sidor om Strandgatan. I flera korsningar är det kapacitetsproblem. Vi behöver förbättra framkomligheten främst för oskyddade trafikanter, men också skapa en mer stadsnära miljö längs sträckan.

Några av de planerade åtgärderna: 

  • utforma en mer stadsnära miljö längs delar av sträckan.
  • bygga hållplatser för bussar.
  • se över utformning och behov av korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter för att minska framkomlighetsproblem.
  • bygga ny planskild passage för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.
  • utforma gång- och cykelvägen samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för oskyddade trafikanter.