Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Färnäs kvarn – Hansjonsgatan, ny gång- och cykelväg

Under 2019 bygger vi en ny belyst gång- och cykelväg mellan Färnäs kvarn och Hansjonsgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Två gång- och cykelvägar kommer att byggas i Mora på de befintliga vägarna Färnäs kvarn till Hansjogatan och Kråkberg till Bonäs.

Byggstart av gång- och cykelvägen från Färnäs kvarn till Hansjonsgatan är beräknad till april 2019. I dag samsas fotgängare och cyklister tillsammans med övrig trafik om vägutrymmet längs Färnäs bygata. Här rör sig bland annat många skolbarn på väg till skolan via Färnäs bygata, vilket ökar risken för olyckor. Med en gång- och cykelbana förbättrar vi trafiksäkerheten och tillgängligheten på sträckan, bland annat så att barnen får en tryggare skolväg.   

Tack för visad hänsyn där arbete pågår under byggtiden.