Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Färnäs kvarn – Hansjonsgatan, ny gång- och cykelväg

Under 2019 byggde vi en ny belyst gång- och cykelväg mellan Färnäs kvarn och Hansjonsgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, däribland skolbarn i byn.

Trafikverket har byggt två gång- och cykelvägar i Mora längs de befintliga vägarna Färnäs kvarn-Hansjogatan och Kråkberg-Bonäs.

Tidigare samsades fotgängare och cyklister tillsammans med övrig trafik om vägutrymmet längs Färnäs bygata. Här rör sig bland annat många skolbarn på väg till skolan via Färnäs bygata, vilket ökar risken för olyckor.

Med en gång- och cykelbana har vi förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten på sträckan, bland annat så att barnen får en tryggare skolväg. 

Projektet är delfinansierat och beslutat i Länsplan av Region Dalarna. 

Byggnationen av gång- och cykelvägen från Färnäs kvarn till Hansjonsgatan pågick under 2019.