Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktskarta E45/70 genom Mora
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ytterligare en cirkulationsplats ska byggas

Vi bygger om ytterligare en korsning i Mora för bättre säkerhet och tillgänglighet.

Vi tidigarelägger produktion av en delåtgärd samt bygger om ytterligare en korsning till cirkulationsplats.

Åtgärd 4: Väg 70/Badstugatan, cirkulationsplats
Åtgärd 5: E45/Tallvägen, cirkulationsplats

Åtgärd 4 var tidigare en av de många delåtgärderna i vägplan A och B. Denna ska nu istället utföras som en separat åtgärd då den förväntas kunna bli klar innan produktionen för vägplan A och B påbörjas. Åtgärd 5 medför en stor samhällsnytta i ett snabbt växande industri- och bostadsområde och lades därför till i projektet. Gemensamt för åtgärderna är att de är förhållandevis små åtgärder som ämnar att bygga om befintliga korsningar till cirkulationsplatser. De kan därför klassas som typfall 1 enligt Trafikverkets planläggningsprocess och kräver således ingen vägplan vilket de andra åtgärderna i projektet gör. Läget just nu

Allmänhetens granskning är avslutad och vi behandlar nu de sista synpunkterna innan vägplanen för åtgärd A och B kan skickas till fastställelse.

Vi arbetar med bygghandling för åtgärderna 1-5, 3 cirkulationsplatser och 2 gång- och cykelvägar. Under hösten 2018 börjar vi bygga cirkulationsplatserna och fortsätter sedan med gång- och cykelvägarna.