Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på markerad cykelväg

Foto: Mostphotos.com

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart för ny gång- och cykelväg i Färnäs

Nu drar entreprenören igång och bygger den nya gång- och cykelvägen längs Färnäs bygata i Mora.

Det blir en ny belyst gång- och cykelväg som bland annat ger skolbarnen i Färnäs en tryggare och säkrare skolväg. Den startar vid Färnäs kvarn och leder fram till Hansjonsgatan.

Trafikverkets byggentreprenör beräknar att börja arbetet i Färnäs under vecka 16. Färnäs bygata beräknas att bli enkelriktad från omkring maj. Arbetet planeras pågå fram till hösten.

Tack på förhand för visad hänsyn i trafiken under byggarbetet! 

Se plankarta för detaljerad information om lokaliseringen av den nya gång- och cykelbanan (pdf-fil, 440 kB)

Vid ett informationsmöte i Färnäs bygdegård i slutet av mars fick Trafikverket in flera synpunkter på att enkelriktningen längs Färnäs bygata bör vara norrgående istället för södergående under pågående byggnation, för att minska antalet vänstersvängar på väg 70 vid Moraklockan. Trafikverket har tagit detta i beaktande och efter övervägande beslutat att vi riktar om trafiken. Tack för inkomna synpunkter!