Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färnäs bygata under byggskede

Under byggtiden har vi haft ett körfält öppet, men nu är avspärrningarna borttagna på de flesta ställen längs vägen. Foto: Jenny Eldh

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Färnäs bygata öppen igen med dubbla körfält

Längs bygatan i Färnäs är nu båda körfälten öppna igen. Framkomligheten har varit och är delvis fortfarande påverkad under tiden vi byggt en ny gång- och cykelväg. Några mindre jobb återstår att göra klart.

Förra hösten tog vi första spadtagen i backen för att bygga en tryggare väg för oskyddade trafikanter genom Färnäs. Den nya belysta gång- och cykelvägen från Färnäs kvarn till Hanssjonsgatan är så gott som klar.

– Många skolbarn tar sig den här vägen till och från skolan och nu har vi byggt en tryggare cykelväg som är belyst och separerad från bilvägen, säger Patrik Prosén projektledare på Trafikverket.  

Några återstående jobb för säkrare trafikmiljö återstår

Men vi är inte riktigt klara för att få till den helhet som är planerad. Det som återstår är bland annat ombyggnad för säkrare busshållplatser, passager för gångtrafikanter till dessa och att återställa gräsytor efter arbetet. Den ena hållplatsen byggs västerut längs bygatan och den andra österut närmare Färnäs skola.

– Vi bygger även om utanför skolan med en kortare gångbana, anslutande övergångsställe in mot skolan och bättre infart till parkering vid skolan, säger Patrik Prosén. 

Att trafikmiljön skulle förbättras med en gång- och cykelväg är beslutat av Region Dalarna, som också finansierat projektet. Tidigare i höst blev även den belysta gång- och cykelvägen längs väg 70 från Kråkberg mot Bonäs klar, som gör det möjligt att gå och cykla säkrare in mot centrala Mora.