Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

kablar i virrvarr
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsarbeten och markering av vägområde

Inför byggstart på genomfarten passar vi nu på att utföra förberedande arbeten. Nästa vecka markerar vi det nya vägområdet och snart börjar vi gräva ner nya ledningar.

Byggstart för ombyggnad av Moras genomfart på E45 närmar sig. I mars/april 2020 påbörjar vi byggarbetet på den del av genomfartssträckan som vi kallar etapp 1, från Noretbron till korsningen väg 70, Älvgatan/Vasagatan. Men redan om ett par veckor börjar vi förbereda kommande ombyggnadsprojekt, då vi ska utföra ledningsarbeten och markera ut väg- och byggområdet. 

Varför utför vi ledningsarbeten?

Vi ska passa på att lägga om ledningar som nu finns nedlagda där vi till våren ska börja gräva för den nya genomfarten. Då kommer de inte vara i vägen för det arbete som byggentreprenören ska utföra. Det är el-, telefoni- och fiberkablar som ska grävas ner och till stor del dras längs med järnvägen, ungefär från Vasaloppsmålet och fram till Noretbron. 

Hur påverkas trafikanterna?

Biltrafiken blir påverkad när vi ska utföra ledningsarbeten på Älvgatan på en ca 100 meter lång sträcka. Vi smalnar av vägen på två ställen där vi gräver. Ett körfält hålls då öppet för trafik i båda riktningar och vi sänker hastigheterna för allas säkerhet. 

De trafikanter som kommer påverkas mest av ledningsomläggningen är gång- och cykeltrafikanter. Ledningarna kommer grävas ner där gång- och cykelvägen går längs med järnvägen, i höjd med Vasaloppsmålet och mot Noretbron. Gående och cyklister kommer att omledas intill nuvarande gång- och cykelväg på ett säkert sätt. 

Planerad byggtid

Ledningsarbetena planeras att pågå från vecka 46 till omkring vecka 8. De första arbetena utför vi på Älvgatan och beräknad byggtid är tre till sju dagar. 

Väg- och byggområdet markeras ut

Förutom ledningsarbeten blir förberedelserna inför genomfartsprojektets byggstart märkbart när vi markerar ut det nya väg- och byggområdet, alltså ungefär var vägen ska dras för den ombyggda sträckningen. Markeringar sätts ut antingen med käppar eller med sprej på marken.   

Planerad byggtid

Arbetet med att markera ut området ska utföras under vecka 45.