Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Patric Leonhed

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är rondellerna Måmyren och Badstubacksbron i Mora öppnade

Arbetet med de nya cirkulationsplatserna rullar nu in i sitt slutskede och vägar som varit stängda har åter öppnats.

Den som tycker det varit rörigt kring Badstugatan och Älvgatan under senaste årets vägbygge i Mora kan nu snart pusta ut. Likaså de som påverkats av arbetet i korsningen E45 och Tallvägen.

Det som återstår är några mindre arbeten såsom linjemålning och slutbesiktning kommer att ske inom närmsta månaden. Men de vägar och körfält som behövt vara avstängda under arbetsperioden är nu öppnade.  

Rondellerna vid Badstubacksbron och Måmyren ersätter flervägskorsningar och målet med åtgärderna är att trafiken ska flyta på jämnare och att trafiksituationen blir mer trygg och säker.

Slutbesiktningen innebär en sista kvalitetssäkring av att arbetet har blivit korrekt utfört och några mindre moment kan fortfarande då vara kvar att uträtta innan entreprenören är helt färdig vid platsen.

Därmed avslutas den första etappen i Trafikverkets projekt Genomfart Mora, det vill säga tre cirkulationsplatser. Utöver Måmyren och Badstubacksbron har vi också byggt rondellen vid Svedjärnsvägen. 

Till våren drar vi igång det stora arbetet på E45/väg 70 genom Mora, då bland annat ett flertal rondeller till ska byggas för att öka framkomligheten. De nya rondellerna som nu snart är klara ska förhoppningsvis bidra till ett jämnare trafikflöde runt och genom Mora centrum redan under den kommande byggperioden.     

Stort tack till alla trafikanter för visad hänsyn under den trafikstörning som arbetet inneburit! 

/Projektledningen på Investering, Region Mitt