Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om avstängd gång- och och cykelväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt vecka 47: Genomfart Mora

Arbetet med cirkulationsplatsen vid Oxbergsvägen/Vasagatan fortsätter. Den 18-19 november blir Vasagatan avstängd för in- och utfart i anslutningen till Oxbergsvägen.

Cirkulationsplatsen i korsningen Oxbergsvägen/Vasagatan beräknas vara klar inom kort. Från onsdag morgon till torsdag kväll (preliminärt 07.00-24.00) påverkar arbetet trafik in och ut från Vasagatan, då anslutningen vid Oxbergsvägen stängs av tillfälligt. Skyltar informerar och hänvisar trafiknater att välja en annan väg.

Läs mer om arbetet i centrala Mora längs Vasagatan inför omledning av trafik till våren. Aktuellt vecka 43: Genomfart Mora 

Stängsel uppsatt för att förhindra olyckor

För att förebygga risken för spring över E45 har vi satt upp stängsel bland annat vid det avstängda övergångsstället i korsningen E45/Kristinebergsgatan. Avstängda platser är del av arbetsplatsområdet och ska inte beträdas av obehöriga då det innebär risk för olyckor.

Närmsta och mest säkra passagen är gång- och cykeltunneln under E45 vid Noretbron.  

Omläggningen till tillfällig väg

Natten mot tisdag öppnades den tillfälliga vägen som går parallellt med E45 för trafik. Vägen och cirkulationsplatsen är byggd för att hantera trafiken när E45 byggs om. 

Ombyggnaden av delsträcka 1 (från Noretbron till korsningen Älvgatan/Vasagatan) beräknas bli klar hösten 2021. 

På tisdagen flyttade biltrafiken över till den nylagda väg som är byggd för att hantera trafiken under ombyggnaden av E45.  

Varför arbetar vi inte senare på kvällar och även helger?

Vi fick frågan om vi inte kan arbeta mer intensivt med ombyggnaden, så att hela byggperioden kan kortas. Frågan är relevant och fler kanske undrar.  

Byggarbetstiden är satt utifrån att den störning som byggnationen för med sig framför allt i form av buller och andra störningar ska vara hanterbar även för närboende i Mora.   

Arbete kvälls- och nattetid är även en arbetsmiljöfråga, då det bland annat innebär större risker för den som jobbar sent och i mörker, men även risker för trafikanter. Vi har även vintermånaderna att förhålla oss till, arbetena är planerade efter våra årstider. Vissa moment kan man till exempel inte göra under vintern, utan måste vänta till våren. 

Har du frågor om Genomfart Mora

Då kan du kontakta oss via mejl: genomfartmora@trafikverket.se