Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hänvisning för gång- och cykelväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt vecka 49: Genomfart Mora

Arbeten vid resecentrum påverkar gång- och cykeltrafiken, som leds om förbi arbetsområdet.

Entreprenören behöver leda om gång- och cykeltrafiken vid resecentrum på grund av arbeten vid parkeringen på östra sidan om stationsbyggnaden. Skyltar hänvisar gångtrafikanter och cyklister parallellt med Stationsvägen och E45.

Trafikverket påminner om att ta det försiktigt vid platser nära arbetsområdet och särskilt om sikten är skymd.  

Bilden visar hur gång- och cykelvägen leds om för att gå parallellt med Stationsvägen, riktning mot resecentrum. 
Gång- och cykeltrafiken leds över vid Stationsvägen. 

Cirkulationsplatsen vid Oxbergsvägen/Vasagatan öppen

Nu är den nya cirkulationsplatsen klar som byggts för att korsningen lättare ska hantera ett större trafikflöde in och ut från Vasagtan under tiden vi bygger om delsträcka 2, korsningen Vasagatan/Älvgatan-Fridhemsgatan, med start våren 2021.

Moragatans ombyggnad inte del av Genomfartsprojektet

Under höst, vinter och vår förändras Moragatan. Flera av åtgärderna görs som en följd av att genomfarten, E45 byggs om, men är inte en del av genomfartsprojektet. Eftersom flera utfarter stängs mot E45 för att förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten behöver bland annat tillgängligheten bli bättre längs Moragatan. 

Ombyggnaden av Moragatan är Mora kommuns projekt, och inte ett Trafikverksprojekt.

Läs mer om ombyggnaden av Moragatan 
www.morakommun/moragatan