Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kör längs väg E45 i båda riktningar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt vecka 50: Genomfart Mora

Den här veckan börjar vi ta ner muren vid Kristinebergskullen och schakta för den blivande gång- och cykeltunneln under E45. Om någon undrar vad som händer vid entreprenörens etablering vid Strandenområdet så kommer svaret här.

Det pågår flera arbeten och förberedelser för kommande jobb längs genomfarten. Arbetet och trafiken flyter på bra.

Muren framför Kristinebergskullen

Vi har tidigare nämnt att muren behöver tas bort. En ny mur ska byggas upp när vi anlagt en gång- och cykelväg och en port/tunnel för att man ska kunna ta sig säkert under vägen mellan Kristinebergskullen och resecentrum. Nu börjar vi ta ner muren och påbörjar schaktning för tunneln.

Vatten- och avloppsledningar läggs om bakom resecentrum

Cykelparkering och byggstängsel.
Cykelparkeringen planeras att stängas av. Skyltar kommer sättas upp inför nedmonteringen. 

Gång- och cykelvägen bakom resecentrum har fått en tillfällig omledning medan VA-arbeten pågår där sedan förra veckan. Gång- och cykeltrafikanterna hänvisas till att ta sig fram parallellt med Stationsvägen istället.

Cykelparkeringen på östra sidan om resecentrum kommer att tas bort när området ska göras om. Det är inte klart när det blir, men var uppmärksam på att skyltar om att den blir avstängd kan komma att sättas upp inom kort. (Entreprenören har nyligen tagit ner en skylt med information att cykelparkeringen är avstängd sedan 5 november. Avstängningen är framflyttad.)

Ny anslutning för norrgående trafik på omledningsvägen planeras

Tillsammans med entreprenören planerar vi för en smidigare lösning för att ta sig till bland annat Mekonomen, Sibylla och OKQ8, då anslutningen vid Tingsnäsvägen är stängd. Det rör sig om en anslutning från den tillfälliga parallella omledningesvägen ungefär i höjd med Bilkompaniet. Mer information i kommande nyheter.

Curry Treffenberg ska få en ny plats

Ombyggnationen av området runt resecentrum får historiska följder. Bysten av Curry Treffenberg uppfördes på sin nuvarande plats 1903. Nu behöver Curry få en ny plats nordväst om entrén till resecentrum, där han inte står i vägen för det nya vägområdet. Det är i dagsläget inte klart när flytten av bysten ska ske.

Curry Treffenberg var landshövding i Kopparbergs län åren 1880-1892. 

2 000 kvadratmeter träbark i Strandenområdet?

Entreprenören har senaste dagarna lagt upp ett halvmeter högt och närmare 2 000 kvadratmeter stort täcke av träbark i området vid Strandens före detta skola, där entreprenören även har sin etablering.

Barken är utlagd för att tjäle inte ska gå ner i marken. På så sätt kan vi gräva i området även i vinter och använder byggtiden på ett bra sätt.  

Frågor om Genomfart Mora?

Hör gärna av dig till oss via mejl: genomfartmora@trafikverket.se