Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över E45 i Mora med vägmarkeringar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggnaden av E45 i Mora har startat

Nu har ombyggnaden inletts ute på vägen som ska ge en smidigare genomfart i Mora. I helgen har byggskyltar satts upp längs Vasagatan mellan Noretbron och Shellmacken.

-  Det känns jätteroligt att arbetet på vägen äntligen är igång ute på plats efter detaljplanering och etablering inför byggstarten, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

Under måndagen påbörjades förberedelser inför rivningen av gångtunneln norr om Mekonomen och Sibylla. Träd och sly röjs bort.

Två tillfälliga vägar ska byggas under hösten längs med den befintliga vägen och som trafiken ska ledas in på under byggtiden. En tillfällig väg ska först byggas utanför Mekonomen och Sibylla, bort mot korsningen Vasagatan/Kristinebergsgatan. Den andra ska gå hela vägen från Noretbron och över Kristinebergskullen. 

- Vägen ska vara öppen för dubbelriktad trafik under hela byggperioden. Men det kommer ta lite längre tid att ta sig fram. Vi kommer att göra vad vi kan för att trafikanterna ska få så smidiga transportvägar som möjligt, säger Åsa Bergqvist. 

För att skydda de som arbetar har tunga barriärer satts upp intill vägen och vi vill göra trafikanter uppmärksamma på att ta det lugnt förbi arbetsplatserna.

Gång- och cykeltrafiken leds om 

Gång- och cykelvägarna stängs mellan Mekonomen och Shell, samt framför Kristinebergstunneln. Istället leds gående och cyklister om via resecentrum till OKQ8 och under E45/70 genom gångtunneln närmast Noretbron.

I mitten av september startade arbetet med att bygga tillfälliga vägar längs med Vasagatan i Mora. Längs med sträckan mellan vägmärkesmarkeringarna ska en dubbelriktad väg leda trafiken över Kristinebergskullen och bort mot Norebron under hela byggperioden.