Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuellt vecka 49: Genomfart Mora

Arbetena med genomfarten fortsätter och vi flyttar gång- och cykelvägen som ansluter till Noretbron. Samtidigt planerar vi för delsträcka 2 där förberedande arbeten inför upphandling av entreprenör pågår.

För att kunna göra arbeten på E45 vid Noretbron har vi flyttat gång- och cykelvägen som ansluter till Noretbron. Gång- och cykelvägen flyttas en liten bit i sidled och delar av den (cirka 70 meter) kommer att vara grusbelagd. Vi hoppas du har överseende med de störningar som arbetena kan medföra för dig som går och cyklar.

Planering av delsträcka 2

Delsträcka 2 beräknas ha byggstart sommaren 2022 och nu pågår förberedande arbeten inför det. Förfrågan för upphandling av entreprenör går ut i januari och kontrakt med entreprenör beräknas vara klart april/maj 2022. Inför byggstarten behöver det också fattas beslut om hur trafiken kan ledas om under byggtiden. I det förberedande arbetet har Trafikverket ställt en förfrågan till kommunen om att få leda om trafiken på kommunala gator och vägar för delsträcka 2. Önskemålet är att använda delar av Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen och Moragatan under ett antal månader under byggtiden. När en entreprenör är på plats ska den i sitt uppdrag planera eventuella omledningar av trafiken. Det innebär att entreprenören själv får ta ställning till hur mycket eller lite de vill nyttja omledningsmöjligheten utifrån de tidsramar som givits.

Mora kommun har nu fattat beslut om Trafikverkets förfrågan om att nyttja kommunala gator och vägar under delsträcka 2 och de har beviljat förfrågan. Argumenten för att eventuellt leda om trafiken är förbättrad arbetsmiljö för entreprenören, kortare produktionstid samt lägre byggkostnad för Trafikverket och Mora kommun. Har du frågor eller vill veta mer om beslutet kontakta Mora kommun.

Inför byggstarten kommer Trafikverket att informera allmänhet och direkt berörda så att alla har kännedom om de eventuella förändringar som uppstår under byggtiden.