Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snart dags för delsträcka två

Arbetet med att skapa bättre framkomlighet och säkerhet längs E45 genom Mora pågår för fullt. Sträckan Noretbron till Vasagatan/ Älvgatan beräknas bli klar i september. Snart startar arbetet med sträckan Vasagatan/ Älvgatan – Fridhemsgatan.

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom Mora och skapa en bättre stadsmiljö.

Sedan byggstarten under hösten 2020 har det hänt en del i av ombyggnationen av E45 genom Mora. Arbetet med genomfarten är uppdelad i två delsträckor, där projektet just nu befinner sig på den första delsträckan mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan, som beräknas bli klar i september.

Arbeten som i nuläget har påbörjats är den nya gång- och cykelväg från Recentrum längs med järnvägen mot Tingsnäsvägen och nya sträckan längs E45 mellan Shell och Circle-K. Det har även lagts nya avloppsrör mellan Resecentrum och Mekonomen.

Nästa skede: E45 Vasagatan/ Älvgatan - Fridhemsgatan

Nu är Trafikverket inne i nästa skede som ska förbättra framkomligheten och säkerheten längs E45 från Vasagatan/ Älvgatan fram till Fridhemsgatan.

Det ska byggas två nya cirkulationsplatser vid Kaplanen och Starbo och den befintliga cirkulationsplatsen vid Stranden ska byggas ut.

För sträckan innebär det mycket förberedande arbeten med att byta ut och flytta vatten- och avloppsledningar. Ledningarna i Mora är gamla och är i stort behov av att bytas ut. Det kommer att blir ett mer tidskrävande arbete än vad det är planerat för. Orsaken är att ledningarnas placeringar inte är markerade, vilket det inte fanns några krav på när de grävdes ner.

- Det här kommer påverka tidplanen och kostnaden för projektet men vi kan i dagsläget inte säga i vilken omfattning. Vi arbetar intensivt med detta för att se vilka åtgärder vi kan göra för att allmänheten ska påverkas så lite som möjligt, säger Åsa Bergqvist, projektledare.

- För projekt genomfart Mora är det viktigt att informera löpande om vad som händer i projektet. Vi kommer därför informera allmänheten om hur projektet påverkas så snart vi vet mer om hur omfattande arbetet är.

Hela genomfarten beräknas vara klart till våren 2023.

Trafikverket och Mora kommun arbetar med att hitta en smidig lösning

Enligt Klas Darlin, samhällsplanerare, Mora kommun, är det oerhört viktigt för alla i Mora att de gamla ledningarna, som snart har gjort sitt, byts ut nu när Strandgatan ändå grävs upp.

- Det är såklart tråkigt att det här kommer att påverka projektets framfart. Jag har ett nära samarbete med Trafikverket och tillsammans ska vi försöka hitta en så smidig lösning som möjligt, säger Klas Darlin.

Mycket har hänt sedan starten i höstas

På den första sträckan har det sedan starten bland annat byggts en omledningsväg från Noretbron till Shell för att skapa bättre förutsättningar för trafikanterna och för de som arbetar med byggnationen. Det har rivits en hel del; Muren vid Kristineberg, östra parkeringen vid Recentrum och gång- och cykeltunneln mellan Mekonomen och skolan samt gamla sträckan av E45 parallellt med den nybyggda omledningsvägen.