Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flicka som tittar ut genom ett tågfönster.

Fjärrstyrning Borlänge

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där driftplats Borlänge ingår. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet/flexibilitet och geografisk obundenhet dygnet runt.

I dag är driftplats Borlänge som en ö i det nationella tågnätet. Stationen bemannas av lokala tågklarerare och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera driftplatsen i det nationella tågnätet ska fjärrstyrning införas. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Vi ska även komplettera Borlänge bangård med en digital vindmätarutrustning för att trafikledningscentralen ska kunna utläsa vindriktning vid en eventuell olycka. Dessutom kommer vi att komplettera med tyfonlarm/nödupprop, och anpassa detta till trafikledningscentralen i Gävle.