Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

40-väg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tre vägplaner för arbetet med Vasaloppsvägen

Arbetet med Vasaloppsvägen kommer att delas upp i tre separata vägplaner. Underhållsarbeten görs också nu, i väntan på ombyggnaden.

I mitten av mars hölls ett första öppet hus för projektet. Ett 60-tal intresserade, både privatpersoner och organisationer, träffade då Trafikverket för att ställa frågor och lämna synpunkter kring arbetet med vägplanerna.

Sträckan Fiskarheden─Oxberg, 55 kilometer lång, delas upp i tre separata vägplaner. Arbetet med vägplanerna sker parallellt och entreprenör upphandlas vid samma tillfälle.

Etapp 1: Väg 1024, Fiskarheden─Tennäng

Etapp 2: Väg 1024, Tennäng─Evertsberg

Etapp 3: Väg 1025, Evertsberg─Oxberg

─Sträckan delas eftersom åtgärderna på de tre delsträckorna till viss del skiljer sig åt. Vi kommer att ha samrådsmöten innan sommaren, ett per delsträcka, berättar Kawa Eliassi, Trafikverket.

Just nu pågår arbete med att samla in synpunkter från boende längs sträckan. Det handlar till exempel om viktig information som var egna brunnar och ledningar finns.

─Vi planerar också för att röra så lite som möjligt i de äldre kulturmiljöerna i till exempel Risberg och Mångsbodarna, fortsätter Kawa Eliassi.

Under Dokument/Aktuella handlingar hittar du kartor och övrigt presentationsmaterial från öppet hus den 14 mars 2016.

Underhållsarbeten före och efter sommaren

Trafikverket kommer att göra underhållsarbeten på sträckan Fiskarheden – Evertsberg, både före och efter sommaren. Trummor kommer till exempel att bytas och ny beläggning kommer att läggas.

─Vi väljer att göra vissa förbättringar redan nu, i väntan på den större ombyggnaden av sträckan Fiskarheden – Evertsberg, säger Tommy Nilsson, Trafikverket. Större delen av de markundersökningar som krävs för en ombyggnad kommer att utföras före eller i samband med dessa förbättringsåtgärder.

Planeringen av underhållsarbetet sker så att det inte kolliderar med de större idrottsevenemangen som är beroende av en framkomlig väg, till exempel Cykelvasan och O-Ringen.